Het betreft hier een voedingsstrategie die is gebaseerd op uw bloedgroep. Voor elk van de 4 bloedgroepen zijn er voedingsmiddelen die heilzaam, neutraal of te vermijden zijn. Het basisidee hierachter is eenvoudig: probeer de voedingsstoffen te mijden die onverenigbaar zijn met uw bloedgroep en eet juist wat heilzaam is. Deze heilzame producten zijn werken nl. als een medicijn en producten die verboden zijn werken als een gif voor het lichaam. De neutrale producten hebben noch een positieve, noch negatieve werking op het organisme. Het lichaam beschouwt dit als gewoon voedsel.

De methode is ontwikkeld door de Amerikaanse natuurarts Peter D’Adamo en laat zien dat sommige mensen gunstig reageren op een bepaald voedingsmiddel daar waar anderen ongunstig reageren.

Er is een duidelijk verband tussen bloedgroepen en ziekten. Er is aangetoond dat bepaalde ziekten bij de ene bloedgroep meer voorkomen dan bij andere. Zo is er een duidelijke relatie van maagaandoeningen, in het bijzonder maagkanker, die relatief vaker voorkomen bij mensen met bloedgroep A, vanwege het lage maagzuurgehalte die deze bloedgroep heeft. Bewerkte vleesproducten, zoals ham en worst, bevatten vaak nitriet, dat maagkanker kan bevorderen bij mensen met een laag maagzuurgehalte. Zo is tarwe een grote boosdoener voor bloedgroep O: de glutenlectines (plantaardig eiwit) hebben een negatieve werking op de insuline-stofwisseling. Het meest duidelijke gevolg is gewichtstoename en het zet een rem op het complete energie-gevoel.

Het bloedgroepdieet werkt normaliserend op de stofwisseling. In de praktijk is het opvallend dat  mensen met fors overgewicht enthousiast zijn over het gewichtsverlies.

Uit studies is gebleken dat 90% van de deelnemers aangaf dat het voedsel beter verdragen werd, de fitheid steeg, de spijsvertering en stoelgang verbeterden en het gewicht normaliseerde. Deze voedingsstrategie is een solide methode om de balans van het lichaam in stand te houden of opnieuw in balans te brengen, bij of na een ziekte.

Heeft u vragen of wilt u meer weten neem contact met me op

Innerbalancenicole | 06-54701801 |innerbalance.nicole@gmail.com